ENG
ENG

SPRZECIW WOBEC PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OPŁAT

Element graficzny

Na ręce Sekretarza Stanu w MRiRW Lecha Kołakowskiego zostało skierowano pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marka Mastalerka w sprawie projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Na adres biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęła ogromna ilość krytycznych uwag do ww. projektu, z których wynika, że nie ma zgody Samorządu lekarzy weterynarii na wprowadzenie w życie przesłanego do konsultacji aktu w projektowanym brzmieniu. 

pismo KILW

projekt rozporządzenia MRiRW 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje