ENG
ENG

Stanowisko FVE oraz AVMA

Element graficzny

Wspólne stanowisko czołowych organizacji weterynaryjnych Europy i Stanów Zjednoczonych w sprawie opieki nad zwierzętami, leczenia zwierząt oraz edukacji weterynaryjnej

14 września 2011

 Dwie największe światowe organizacje weterynaryjne wydały wspólne oświadczenie dotyczące najistotniejszych problemów stojących przed medycyną weterynaryjną.

 Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) i Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (AVMA) przygotowały stosowne stanowiska, które, co do treści i sposobu wdrażania, zatwierdziły właściwe organy.

 

 Stanowiska dotyczą kształcenia w zakresie medycyny weterynaryjnej, odpowiedzialnego i rozsądnego korzystania z leków przeciwbakteryjnych, oraz roli lekarzy weterynarii w promowaniu dbałości o dobrostan zwierząt.

 „Zarówno FVE jak i AVMA koncentrują się na tych samych, fundamentalnych tematach, istotnych dla każdego lekarza weterynarii takich jak Zdrowie Zwierząt, Zdrowie Publiczne, Dobrostan Zwierząt, Edukacja Weterynaryjna, mieszczących się w pojęciu „Jedno Zdrowie” mówi przewodniczący FVE dr. Christophe Buhot. „Obie organizacje optują za ujednoliceniem weterynarii w Ameryce i Europie co pozwoli obu kontynentom na powiedzenie „Jedna Profesja, Jedna Wizja, Jeden Głos”.

„Żyjemy w globalnym społeczeństwie, gdzie kwestie związane ze zdrowiem zwierząt i ludzi nie znają granic i dotyczą nas wszystkich, niezależnie od tego, gdzie żyjemy” mówi przewodniczący AVMA dr René Carlson. „Dla zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt i ludzi potrzebne są więc globalne wysiłki. To wspólne stanowisko i, co ważniejsze, duch współpracy towarzyszący jego powstawaniu posłuży nam dobrze, ponieważ dążymy do ochrony i poprawy zdrowia na świecie, zarówno poprzez praktykę lekarza weterynarii ale też na arenie politycznej, gdzie ustanawiane są wszelkie zasady i przepisy.”

 Kluczowym punktem stanowiska w zakresie edukacji weterynaryjnej jest zagwarantowanie podstawowych kompetencji absolwentów szkół weterynaryjnych na całym świecie jak również akredytacja takich placówek.

 Zgodnie ze stanowiskiem „Lekarze weterynarii winni w trakcie edukacji zdobyć podstawową, fachową wiedzę jak również umiejętności pozwalające na zostanie pełnoprawnym członkiem społeczności lekarsko-weterynaryjnej, zdolnym do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania swoich obowiązków na odpowiednim poziomie. Akredytowanie placówek kształcących lekarzy weterynarii pozwoli na utrzymanie wysokich standardów i ustawiczną poprawę jakości kształcenia.”

 Stosowanie preparatów przeciwbakteryjnych, szczególnie u zwierząt gospodarskich, to problem skupiający uwagę całego świata. FVE oraz AVMA sądzą, że istnieje potrzeba zapewnienia zarówno skuteczności jak też dostępności środków przeciwbakteryjnych stosowanych przez lekarzy weterynarii w celach leczniczych.

 Zgodnie z przyjętym stanowiskiem „Odpowiedzialne i rozważne stosowanie preparatów przeciwbakteryjnych leży zarówno w interesie zdrowia zwierząt jak i ludzi”. Działania mające na celu utrzymanie skuteczności preparatów przeciwbakteryjnych powinny być dobrze skoordynowane i obejmować wszystkie osoby zaangażowane w ich stosowanie, w tym lekarzy weterynarii, pacjentów indywidualnych, opiekunów zwierząt, jak i producentów.”

 Lekarze weterynarii pełnią ważną rolę w zapewnieniu dobrostanu zwierząt i zgodnie z przyjętym stanowiskiem zobligowani są do pomocy innym w zrozumieniu i stosowaniu zasad dobrej opieki nad zwierzętami.

 W stanowisku czytamy: „Według FVE i AVMA  lekarze weterynarii, z ich wiedzą i odpowiedzialnością zawodową, mają możliwość oraz obowiązek aby pomóc właścicielom, opiekunom czy handlarzom zwierząt oraz decydentom zadbać o utrzymanie i poprawę dobrostanu zwierząt. Każdy lekarz weterynarii ma możliwość przekazywania informacji promujących praktyki sprzyjające poprawie dobrostanu zwierząt. Obowiązkiem lekarza weterynarii są nie tylko działania zmierzające do realizacji obowiązujących norm, ale także przyczynianie się do zapewnienia ciągłego doskonalenia tych standardów.

 

Tłumaczenie

dr Bartosz Kaźmierczak

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje