ENG
ENG

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 czerwca 2012 r.

Element graficzny
Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przynależności kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt do właściwych terytorialnie okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje