ENG
ENG

Stanowisko KRL-W

Element graficzny

icon Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki do rozporządzeń (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 – (Druk Nr SANCO/10667/2012, D023049/06 oraz druk Nr SANCO/12325/2013 Rev.1, D029861/03) oraz skutków prawnych i socjalnych dla polskiego rolnictwa oraz zawodu lekarza weterynarii.

 

icon Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska (63.37 kB), przy którym przekazane zostało stanowisko.

 

Stanowisko wraz z pismem przewodnim przesłane zostało również do:

  • Marszałek Sejmu
  • Marszałka Senatu
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Europarlamentarzystów (Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisja Rolnictwa i Rozwój Wsi)
  • Głównego Lekarza Weterynarii
  • Zarządu FVE
  • Samorządów Lekarzy Weterynarii Krajów Zrzeszonych w FVE

 

W odpowiedzi na w/w pismo i stanowisko:

 

 

Odpowiedzi na przesłane stanowisko udzielili również europosłowie:

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje