ENG
ENG

STANOWISKO KRL-W PRZEKAZANE PREMIEROWI

Element graficzny

Na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zostało przekazane pismo wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej nie będących lekarzami weterynarii. 

pismo

stanowisko 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje