ENG
ENG

Stanowisko KRL-W

Element graficzny

Stanowisko

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 21 marca 2013 r.


w sprawie wynagrodzenia lekarzy weterynarii za czynności związane ze znakowaniem trzody chlewnej w związku ze zwalczaniem i monitorowaniem choroby Aujeszkyego u świń


Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna uważa, że treści zawarte w piśmie z dnia 4 stycznia 2013 znak icon GIWz401/AD-1/2013 (58.4 kB) Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego są nieuprawnione i szkodliwe społecznie.

Zapisy punktu 3.4.2. załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń jednoznacznie stanowią: Indywidualnego oznakowania świń dokonuje (….) urzędowy lekarz weterynarii przez założenie kolczyka z kolejnym numerem zwierzęcia w stadzie. Kolejny numer zwierzęcia w stadzie musi być wykonany w sposób trwały i czytelny. Koszty związane z indywidualnym oznakowaniem świń w stadzie w takim przypadku ponosi budżet państwa.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna apeluje do lekarzy weterynarii do powstrzymania się od realizacji czynności związanych ze zwalczaniem i monitorowaniem Choroby Aujeszkyego u świń do czasu wskazania źródeł finansowania za czynności związane z indywidualnym oznakowaniem świń.

 

icon stanowisko (40.28 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje