ENG
ENG

STANOWISKO KRLW W SPRAWIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH WYKONYWANYCH MASOWO U PSÓW I KOTÓW POZA ZAKŁADAMI LECZNICZYMI

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przypomina, że właściwym miejscem do świadczenia usług lekarsko weterynaryjnych, zwłaszcza operacyjnych, są zakłady lecznicze dla zwierząt i w trosce o dobrostan zwierząt nie powinny być one wykonywane w adaptowanych pomieszczeniach czy różnego rodzaju pojazdach.  KRLW  stoi na stanowisku, że masowe zabiegi wykonywane poza siedzibami zlz rodzą realne ryzyko powikłań i naruszenia dobrostanu operowanych zwierząt.

Stanowisko

Opinia prawna

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje