ENG
ENG

STANOWISKO POLPROWET WS. OPŁAT REJESTRACYJNYCH

Element graficzny

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET wypracowało stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego.

pismo POLPROWET

stanowisko POLPROWET

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje