ENG
ENG

Stanowisko Prezydium KRL-W w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Element graficzny

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

 

         Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze środowiskiem lekarzy weterynarii w Polsce Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  wyraża negatywną opinię wobec projektowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt, polegających na zezwoleniu  przeprowadzania uboju zwierząt bez wcześniejszego oszołomienia. Kodeks Etyki Lekarzy Weterynarii nakłada na lekarzy weterynarii obowiązek dbania o  humanitarne traktowanie zwierząt, również w trakcie uboju.

          Stanowisko Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE) jest w tej sprawie jednoznaczne: „FVE stoi na stanowisku, że z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, a także szacunku dla zwierząt jako istot posiadających świadomość, proceder uboju bez ogłuszenia jest niedopuszczalny bez względu na okoliczności”.

          Jednocześnie należy podkreślić, że lekarz weterynarii wykonując zlecone przez państwo polskie czynności urzędowe (np. nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ubojniach) ma obowiązek przestrzegania w tym zakresie prawa polskiego i europejskiego.

        Lekarze weterynarii w Polsce uznają konstytucyjne prawo grup i związków wyznaniowych do swobodnego wyznawania religii i sprawowania związanych z nią praktyk, z równoczesnym jednak poszanowaniem prawa zwierząt do humanitarnego traktowania.

 

icon Stanowisko (45.47 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje