ENG
ENG

STANOWISKO PREZYDIUM KRL-W W SPRAWIE TZW. TELEMEDYCYNY

Element graficzny

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, że, co do zasady, w aktualnym stanie prawnym nie dopuszczalne jest świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu. Pełna treść stanowiska. 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje