ENG
ENG

Stanowisko Prezydium KRL-W

Element graficzny

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie

 

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w związku z informacjami pochodzącymi ze środków publicznego przekazu oraz otrzymanym Apelem społeczności akademickiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie wyraża zaniepokojenie decyzją Ministra Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy o likwidacji tej uczelni poprzez włączenie jej w struktury organizacyjne Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach.

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie jest uczelnią działająca od ponad 130 lat, która wykształciła tysiące lekarzy weterynarii.

Nasz niepokój budzi przyszły los gromadzonych od ponad 130 lat, unikatowych w skali europejskiej, olbrzymiej wartości historycznej zbiorów książek, dokumentów i sprzętu weterynaryjnego.

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie przez organizację konferencji naukowych, historycznych i wymianę studentów jest przykładem weterynaryjnej współpracy ukraińsko-polskiej, której kontynuację uważamy za wielką wartość dla obu naszych narodów.

Wyrażamy nadzieję, że zgodnie z wolą społeczności lekarzy weterynarii Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie będzie mógł się nadal rozwijać w tym samym miejscu, w którym został założony przed 130 laty.

 

icon stanowisko (51.27 kB)

 

icon Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (52.02 kB)

icon Pismo do Prezydenta Republiki Ukrainy (56.75 kB)

icon Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych (52.57 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje