ENG
ENG

STANOWISKO PREZYDIUM KRLW WS NAZEWNICTWA ZLZ

Element graficzny

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca uwagę, że nazwy własne zakładów leczniczych dla zwierząt nie mogą wprowadzać w błąd co do kategorii zakładu lub zawierać kategorię nieistniejącą w przepisach prawa dotyczących zakładów leczniczych dla zwierząt.

Stanowisko Prezydum KRLW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje