ENG
ENG

STANOWISKO PREZYDIUM KRLW WS. POPARCIA PROTESTU

Element graficzny

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przesłał do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Roztworu Wsi oraz do Minister Finansów Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie poparcia protestu lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej organizowanego przez Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego.

Stanowisko

pismo do MRiRW

pismo do MF

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje