ENG
ENG

STANOWISKO PREZYDIUM KRLW W SPRAWIE HEJTU

Element graficzny

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas, którego zostało przyjęte stanowisko w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy.   

 

                                                                                                        Stanowisko


                                                                     Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

w sprawie hejtu na lekarzy weterynarii, którzy na granicy ukraińskiej wykonują swoje obowiązki pomagając uchodźcom i zwierzętom wywożonym z Ukrainy

 

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami bezprecedensowych wydarzeń na polsko-ukraińskiej granicy. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała napływ setek tysięcy ludzi, którzy bardzo często uciekając z rejonu konfliktu zabierają ze sobą zwierzęta towarzyszące. Polacy zaangażowali się także w przewiezienie do Polski zwierząt ze schronisk oraz dzikich zwierząt z ogrodów zoologicznych.

Polscy lekarze weterynarii wraz z innymi służbami od wielu dni pracują na granicy, aby zapewnić uchodźcom szybkie przekroczenie granicy i udanie się w bezpieczne miejsce. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ z setkami tysięcy Ukraińców podążają tysiące zwierząt towarzyszących. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

Mimo to od kilku dni obserwujemy niezrozumiała krytykę tych rozwiązań oraz żądania zaprzestania wszelkich kontroli i procedur. Towarzyszy temu nieuzasadniona krytyka lekarzy weterynarii, którzy pracują na granicach. Podkreślamy, że lekarze weterynarii zarówno ci, którzy pracują w Inspekcji Weterynaryjnej jak i lekarzy wyznaczeni do czynności urzędowych, działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Fakt, że obowiązują nas tymczasowe przepisy nie oznacza, że nie obowiązują nas żadne przepisy!

Próby „załatwiania” spraw konfliktowych za pomocą emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych przyczyniają się (mamy nadzieję, że w sposób nieintencjonalny) do pogłębienia podziałów społeczeństwa oraz nieuzasadnionej fali hejtu pod adresem lekarzy weterynarii, którzy na granicy robią wszystko, aby pomóc w legalnym przedostaniu się zwierząt z terenów zagrożonych wojną. Żądania zaprzestania stosowania jakichkolwiek procedur są nieprofesjonalne i stanowią potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa epizootycznego państwa.

Apelujemy o solidarność i efektywną pomoc dla uchodźców, a nie wywoływanie niepotrzebnych konfliktów.

 

stanowisko 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje