ENG
ENG

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Element graficzny

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podczas swojego posiedzenia w dniu 17 maja 2012 r. podjęłoicon stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (163.62 kB)

 

Stanowisko przekazane zostało do Rządowego Centrum Legislacji przy icon piśmie z dnia 22 maja 2012 r., sygn. KILW/03210/13/12. (40.34 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje