ENG
ENG

Stanowisko KRL-W

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w dniu 17 września 2014 r. podjęła icon stanowisko w sprawie skutków dla polskiego rolnictwa wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 216/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie. (102.42 kB)

W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej skutki prawne wejścia w życie w/w rozporządzenia są dla polskiego rolnictwa bardzo niekorzystne.
W sposób nieproporcjonalny, wszystkie gospodarstwa położone na terenie Danii oraz Belgii utrzymujące trzodę chlewną, względem pozostałych krajów Wspólnoty, w tym Polski, uzyskały preferencyjny status zdrowotny, powodujący, iż hodowcy trzody chlewnej, chcący uzyskać tożsamy status, zmuszeni są do kupowania zwierząt wyłącznie w Belgii lub Danii.

W trosce o stan i dobro polskiego rolnictwa Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna skierowała powyższe stanowisko do:

  • Prezes Rady Ministrów RP Ewy Kopacz
  • Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego
  • Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
  • Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka.

Stanowisko przesłane zostało również do Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP) członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Zarządu FVE i Samorządów Lekarzy Weterynarii Krajów Zrzeszonych w FVE.

 

Odpowiedzi udzielili:

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje