ENG
ENG

Szkolenia myśliwych

Element graficzny
Korespondencja w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń myśliwych, w tym uwagi Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz odpowiedź dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii na pismo KILW z dnia 12 sierpnia 2011 r., znak: KILW/03211/23/11, dotyczące uwag Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do projektu.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje