ENG
ENG

SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW

Element graficzny

W dniach 6-8 października 2023 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyło się szkolenie sędziów sądów okręgowych i Sądu Krajowego. Wprowadzenia dokonał Przewodniczący Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego dr n. wet. Zbigniew Jarocki, który wyjaśnił motywy, które zadecydowały o konieczności zorganizowania spotkania. Jednym z prelegentów był adwokat dr Piotr Rodziewicz, który przybliżył słuchaczy w „Prawne uwarunkowania prawidłowo sporządzonego orzeczenia i postanowienia”. Kolejnym prelegentem był sędzia Bronisław Szydło, który opowiedział o „Najczęstszych błędach proceduralnych w postępowaniu w I instancji”. Po obydwu wykładach odbyła się dyskusja, podczas której sędziowie podzielili się doświadczeniami ze swoich izb okręgowych.

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje