ENG
ENG

TYLKO LEKARZE WETERYNARII MAJĄ PRAWO WYKONYWANIA ZABIEGÓW NA ZWIERZĘTACH

Element graficzny

Krajowa Rady Lekarsko-Weterynaryjna przyjęła stanowisko „w sprawie dopuszczalności wykonywania w celach naukowych lub edukacyjnych zabiegów, w tym chirurgicznych z zastosowaniem narkozy, na zwierzętach przez osoby nieposiadające prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii”. Podkreślono w nim, że do wykonywania jakichkolwiek zabiegów na zwierzętach uprawnieni są wyłącznie lekarze weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu. To, że dana procedura wykonywa jest nie w celu leczniczym tylko w celu naukowo-badawczym, nie oznacza braku konieczności dbania o dobrostan poddawanego tej procedurze zwierzęcia.

Pełny tekst stanowiska

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje