ENG
ENG

Uchwała Nr 36/2011/V

Element graficzny

Uchwała icon Nr 36/2011/V (27.83 kB)

Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej

z dnia 21 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/2011/V w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 767) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się icon § 2 uchwały Nr 32/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 stycznia 2011 r. (182.21 kB) w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 

………………………………………… 

Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 

………………………………………… 

Marek  Mastalerek 

Tadeusz Jakubowski 

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje