ENG
ENG

UCHWAŁY I APEL KRLW Z 12 LIPCA 2017 R.

Element graficzny

Poniżej znajdują się uchwały i apel podjęte podczas I posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w Warszawie w dniu 12 lipca 2017 r.

 

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Uchwała

Załącznik(i)

obwieszczenie 12.07.17 OBWIESZCZENIE PREZESA KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ z dnia 12 lipca 2017 r. o składzie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
3/2017/VII 12.07.17 w sprawie dysponowania rachunkiem bankowym Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
2/2017/VII 12.07.17 w sprawie powołania stałych Komisji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i określenia ich składów osobowych
1/2017/VII 12.07.17 w sprawie zmiany uchwały Nr 4C/2013/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Data podjęcia

Apel

Treść (PDF)

12.07.17 do Posłów na Sejm RP o dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i odstąpienie od konsolidacji inspekcji zajmujących się nadzorem nad żywnością apel

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje