ENG
ENG

UCHWAŁY I STANOWISKA KRLW Z 19 GRUDNIA R.

Element graficzny

Poniżej znajdują się uchwały i stanowiska podjęte podczas III posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w Warszawie w dniach 19-20 grudnia 2017 r.

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Uchwała

Załącznik(i)

16/2017/VII 19.12.17 w sprawie udzielenia patronatu nad krajowym systemem akredytacji praktyk kolumbopatologicznych
14/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r. Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
12/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

załącznik

wzór nr 1

wzór nr 2

wzór nr 3

wzór nr 4

10/2017/VII 19.12.17 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania przez Krajowa Radę Lekarsko-Weterynaryjną dofinansowania przedsięwzięć organizowanych przez Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne oraz inne podmioty

Regulamin

zał nr 1

zał nr 2

 

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

19.12.17 w sprawie projektu zmiany zapisu art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej stanowisko
19.12.17 w sprawie zabiegów operacyjnych wykonywanych masowo u psów i kotów poza siedzibami zakładów leczniczych dla zwierząt

stanowisko

opinia prawna

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje