ENG
ENG

IV Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Rezolucja IV Nadzwyczajnego KZLW
Data podjęcia Rezolucja Treść (PDF)
24.10.1998 w sprawie nowelizacji art. 45 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej Rezolucja
Apele IV Nadzwyczajnego KZLW
Data podjęcia Apel Treść (PDF)
24.10.1998 Apel do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wydzielenia w GIW komórki organizacyjnej ds. diagnostyki laboratoryjnej Apel
24.10.1998 Apel do Prezesa KRL-W, aby ustąpił z zajmowanego stanowiska w samorządzie zawodowym Apel
Stanowiska IV Nadzwyczajnego KZLW
Data podjęcia Stanowisko Treść (PDF)
24.10.1998 w sprawie siedzib wojewódzkich inspektoratów weterynarii stanowisko
24.10.1998 w sprawie projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt stanowisko
24.10.1998 w sprawie łączenia niektórych stanowisk w organach izb lekarsko-weterynaryjnych i kierowniczych stanowisk w administracji centralnej i wojewódzkiej stanowisko
Uchwały IV Nadzwyczajnego KZLW
Numer treść (PDF) Data podjęcia Tytuł
5/1998/IV 24.10.1998 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej
4/1998/IV 24.10.1998 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
3/1998/IV 24.10.1998 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
2/1998/IV 24.10.1998 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
1/1998/IV 24.10.1998 w sprawie realizacji przyjętych wniosków zjazdowych