ENG
ENG

Nadzwyczajny II Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Stanowiska Nadzwyczajnego II KZLW
Data podjęcia Stanowisko Treść (PDF)
28.10.1994 w sprawie obligatoryjnej przynależności do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących zawód stanowisko
Uchwały Nadzwyczajnego II KZLW
Numer treść (PDF) Data podjęcia Tytuł
4/94/II 29.10.1994 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
3/94/II 29.10.1994 w sprawie przepisów wprowadzających Kodeks Etyki i Deontologii Weterynaryjnej
2/94/II 29.10.1994 w sprawie Kodeksu Etyki i Deontologii Weterynaryjnej
1/94/II 28.10.1994 w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii