ENG
ENG

IX Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Stanowiska Nadzwyczajnego IX KZLW
Data podjęcia Stanowisko Treść (PDF)
15.05.11 w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii z dnia 11.04.2011 stanowisko
Uchwały Nadzwyczajnego IX KZLW
Numer treść (PDF) Data podjęcia Tytuł
1/2011/IX 15.05.11 w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
2/2011/IX 15.05.11 w sprawie Porządku Obrad Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
3/2011/IX 15.05.11 w sprawie wotum zaufania dla Prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej