ENG
ENG

VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

Uchwały VI KZLW
Numer treść (PDF)
Data podjęcia Tytuł
Uchwała nr 2:2005:VI 19.06.2005 w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez Zjazd wnioskami
Uchwała nr 3:2005:VI 19.06.2005 w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Uchwała nr 1:2005:VI 19.06.2005 w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne
Uchwała nr 4:2005:VI 19.06.2005 w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej
Uchwała nr 5:2005:VI 19.06.2005 w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii
Uchwała nr 6:2005:VI 19.06.2005 w sprawie powołania Rady Sanitarno-Epizootycznej
Uchwała nr 7:2005:VI 19.06.2005 w sprawie wysokości składki członkowskiej należnej od lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania
Uchwała nr 8:2005:VI 19.06.2005 w sprawie etatyzacji stanowiska Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Uchwała nr 9:2005:VI 19.06.2005 w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy
Uchwała nr 10:2005:VI 19.06.2005 w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki
Uchwała nr 11:2005:VI 18.06.2005 w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Uchwała nr 12:2005:VI 18.06.2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001–2005
Uchwała nr 13:2005:VI 18.06.2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001–2005
Uchwała nr 14:2005:VI 18.06.2005 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001–2005
Uchwała nr 15:2005:VI 18.06.2005 w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii