ENG
ENG

Uchwaly i stanowiska KRL-W

Element graficzny

Uchwały:

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

30/14/VI 18.09.14

 

w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do wyboru firmy informatycznej do utworzenia i prowadzenia bazy zaczipowanych zwierząt towarzyszących

 

 
29/14/VI 18.09.14

 

w sprawie wprowadzenia zasad racjonalnego i bezpiecznego stosowania antybiotyków przez lekarzy weterynarii w Polsce w ramach dobrej praktyki

 

załącznik
28/14/VI 17.09.14

 

w sprawie regulaminu udzielania prolongaty w spłacaniu przez izby okręgowe należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej

 

załącznik

wzór

 

Stanowiska:

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

17.09.14

 

w sprawie skutków dla polskiego rolnictwa wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 216/2014z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie

 

stanowisko
17.09.14

 

w sprawie oceny treści zawartych w dyrektywie 2013/55/WE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

 

stanowisko

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje