ENG
ENG

UCHWAŁY I STANOWISKO KRLW Z 14 CZERWCA 2018 R.

Element graficzny

Poniżej znajdują się uchwały i stanowiska podjęte podczas V posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji w Warszawie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

27/2018/VII 14.06.18 w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do przygotowania i ogłoszenia w formie obwieszczenia tekstu jednolitego uchwały Nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września
2015 r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych
 
26/2018/VII 14.06.18 w sprawie zmiany uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016 r. Nr 85/2016/VI w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących załącznik
25/2018/VII 14.06.18 w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych  
24/2018/VII 14.06.18 w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

załącznik

zał 1, zał 2, zał 3, zał 4, zał 5, zał 6,
zał 7, zał 8, zał 9, zał 10, zał 11

23/2018/VII 14.06.18 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2017 roku załącznik
22/2018/VII 14.06.18 w sprawie minimalnej wysokości składki członkowskiej w 2019 roku  

 

Data podjęcia

Stanowisko

Treść (PDF)

14.06.18 w sprawie przeszczepiania narządów u zwierząt stanowisko

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje