ENG
ENG

Uchwały KRL-W

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podczas VII posiedzenia, które odbyło się w dniach 16-17 grudnia 2014 r. podjęła następujące uchwały:

 

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

42/14/VI

17.12.14

w sprawie odwołania ze składu Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Karola Marcinkowskiego, powołania w skład Kapituły Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus” lek. wet. Ryszarda Tyborskiego oraz zmiany uchwały Nr 110/2012/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Medalu Honorowego „Bene de Veterinaria Meritus”

 

41/14/VI

17.12.14

w sprawie powołania Rady Programowej „Życia Weterynaryjnego”

 

40/14/VI

17.12.14

zmieniająca uchwałę Nr 4C/2013/VI KRL-W z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji w KILW

 

39/14/VI

17.12.14

w sprawie powołania Zespołu ds. remontu i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

38/14/VI

17.12.14

w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE)

 

37/14/VI

17.12.14

w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących

Załącznik

FILM Instruktażowy

36/14/VI

16.12.14

w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych

 

35/14/VI

16.12.14

w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt

 Załącznik

34/14/VI

16.12.14

w sprawie udzielenia prolongaty w spłacaniu przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną należnych składek na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

33A/14/VI

16.12.14

zmieniająca uchwałę Nr 17/2014/VI KRL-W w sprawie przyjęcia budżetu KILW na rok 2014 r.

 

33/14/VI

16.12.14

w sprawie przyjęcia preliminarza budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015 r.

 

32/14/VI

16.12.14

w sprawie zobowiązania Prezesa KRL-W do wydania obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej  izb lekarsko-weterynaryjnych

 

31/14/VI

16.12.14

w sprawie planu etatów w biurze Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie VI kadencji w latach 2014-2017

Załącznik

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje