ENG
ENG

Uchwały KRL-W

Element graficzny

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

48/15/VI 19.03.15 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących  załącznik
47/15/VI 19.03.15 w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał załącznik
46/15/VI 19.03.15 o zmianie uchwały Nr 11/2013/VI KRL-W z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  
45/15/VI 19.03.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
44/15/VI 19.03.15 w sprawie przyjęcia budżetu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na rok 2015  
43/15/VI 19.03.15 w sprawie zmiany Zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych stanowiących załącznik do uchwały Nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych

Zasady Gospodarki Finansowej

 

Wzór 1 – plan budżetowy KILW

 

Wzór 2 – projekt budżetu OILW

 

Wzór 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu KILW

 

Wzór 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu OILW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje