ENG
ENG

Uchwały KRL-W

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podczas posiedzenia, które odbyło się w dniach 10-11 czerwca 2014 r. podjęła następujące uchwały:

 

Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

26/14/VI 11.06.14 w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt załącznik
25/14/VI 10.06.14 w sprawie wykazu zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przesyłanych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej załącznik
24/14/VI 10.06.14 w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów  
23/14/VI 10.06.14 w sprawie standardów wykonywania niektórych usług lekarsko-weterynaryjnych załącznik
22/14/VI 10.06.14 w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2002/III w sprawie ustalenia nazw, obszaru działania i siedzib okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych  
21/14/VI 10.06.14 zmieniająca uchwalę nr 63/2011/V KRL-W z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej izb lekarsko-weterynaryjnych  
20/14/VI 10.06.14 w sprawie odpowiedzialności za mienie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powierzone do indywidualnego użytku oraz zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych załącznik
19/14/VI 10.06.14 w sprawie wysokości składki członkowskiej odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w 2015 roku  
18/14/VI 10.06.14 w sprawie należności o charakterze pieniężnym wydatkowanych na szkodę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z winy pracownika  

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje