ENG
ENG

UDANE GŁOSOWANIE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna z uznaniem przyjęła wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim, w którym odrzucono sprzeciw Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności – ENVI wobec projektu aktu wykonawczego dotyczącego wykazu środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zastrzeżone wyłącznie do użytku u ludzi. Dzięki temu lekarze weterynarii będą mieli nadal możliwość skutecznego niesienia pomocy chorym i cierpiącym zwierzętom, a co za tym idzie poprawy dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wcześniej z pismem do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie zwrócił się Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

pismo MEP

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje