ENG
ENG

Ustawa deregulacyjna

Element graficzny

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa ta nie tylko likwiduje samorząd zawodowy urbanistów – Polską Izba Urbanistów, powołaną do życia na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ale też sprawia, iż z polskiego systemu prawnego znikają całkowicie pojęcia „urbanista” i „zawód urbanisty”.

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego skierowali do Prezesa Rady Ministrów oraz Senatorów RP apel o zmianę przyjętych przez Sejm rozwiązań dotyczących likwidacji zawodu urbanisty.

 

icon Apel do Prezesa Rady Ministrów (685.68 kB)

 

icon Apel do Senatorów RP (685.67 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje