ENG
ENG

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Element graficzny

Poniżej zamieszczamy uwagi przesłane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjnej do projektu ustawy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, a także projektów aktów wykonawczych.

uwagi KILW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje