ENG
ENG

UWAGI DO ROZPORZĄDZENIA MRiRW

Element graficzny

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przesłała uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium RP, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Odpowiedzi udzielił Department Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej. 

pismo KILW

pismo MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje