ENG
ENG

Uwagi KILW do proj. rozp. „o opłatach i wynagrodzeniach”

Element graficzny

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgłasza icon następujące uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (187.74 kB) :

  • · zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,
  • · zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

:

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje