ENG
ENG

W obronie Samorządów Zawodowych

Element graficzny

        W ostatnim czasie niektóre środowiska polityczne wysunęły postulat zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wykreślenia art. 17 stanowiącego konstytucyjną podstawę działalności samorządów zawodowych w naszym kraju. Realizacja tego projektu doprowadziłaby w konsekwencji do likwidacji samorządów zawodowych w Polsce.

        Wobec powstania tego zagrożenia z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 2 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie prezesów samorządów zawodowych.

 

icon Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza (154.56 kB) 

 

icon Apel przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego do Rady Ministrów i Parlamentu (100.07 kB)

 

icon Sprawozdanie ze spotkania prezesów samorządów zawodowych w dniu 02.04.2012 r. (165.44 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje