ENG
ENG

W SEJMIE O ŁĄCZENIU INSPEKCJI

Element graficzny

22 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było poświęcone rozpatrzeniu informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.

W posiedzeniu wziął udział Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, który zwrócił uwagę, że wnioski pokontrolne przedstawione przez NIK pokrywają się z wieloma postulatami Samorządu dotyczącymi potrzeby wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej oraz nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wynagrodzenia lekarzy urzędowych.

M. Mastalerek odniósł się również do postulatu Najwyższej Izby Kontroli, która zaproponowała stworzenie jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności. – Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna od wielu lat postuluje, żeby ta przyszła instytucja bezpieczeństwa żywności była niezależna, spionizowana, z własnym budżetem i podlegała bezpośrednio pod Premiera. Właściwe, zgodne z kompetencjami połączenie inspekcji to jedna rzecz, ale najważniejsze jest połączenie inspekcji, które są silne, dobrze zorganizowane i sprawnie działające. Nie wydaje się  właściwą receptą i lekarstwem łączenie inspekcji, które pogrążone są w zapaści. Z naszych danych wynika, że w zeszłym roku z Inspekcji Weterynaryjnej odeszło 10 % lekarzy weterynarii. A więc ta zapaść w IW się pogłębia – mówił podczas posiedzenia komisji Marek Mastalerek.  

Podczas posiedzenia Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Krystian Popławski zapowiedział, że w budżecie na 2022 r. przewidziano środki na 1519 nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej.  W pierwszej fazie IW otrzyma 604 etaty, a potem koleje 915 etatów. Jednocześnie w ślad za dodatkowymi etatami mają pójść podwyżki. I tak od 1 lipca będzie to przeciętnie 1269 złotych miesięcznie na etat. Z kolei w drugiej puli 915 nowych etatów przewidziano wynagrodzenie w wysokości ok. 8 tys. zł na etat.

Prezes KRLW Marek Mastalerek wyraził uznanie za przeznaczenie na powyższe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej konkretnych środków budżetowych, ale jednocześnie przypomniał, że w wykonywaniu zadań IW związanych z bezpieczeństwem żywności i monitoringiem chorób zakaźnych zwierząt bierze udział  grupa ok. 6 tys. urzędowych lekarzy weterynarii, których wynagrodzenie za wykonywane przez nich czynności również musi zostać podwyższone. Ponieważ stawki nie były urealnione od kilkunastu lat, zaczyna brakować chętnych lekarzy weterynarii, którzy chcą   podejmować się wykonywania czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje