ENG
ENG

W SENACIE O DOBROSTANIE ZWIERZĄT

Element graficzny

W Senacie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. W kolejnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej wzięła udział delegacja Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, która zaapelowała o włączenie do projektu zapisów dotyczących obowiązkowego znakowania i rejestrowania psów i kotów. – To nad czym Państwo dzisiaj debatujecie jest związane z dobrostanem zwierząt. Ja w swoim wystąpieniu skoncentruję się na dobrostanie zwierząt bezdomnych. Wprowadzamy teraz minimalne normy bytowe dla zwierząt w schroniskach oraz uściślamy nadzór nad schroniskami dla zwierząt, ale projekt nie zajmuje się działaniami na rzecz zwalczania tej bezdomności. Leczymy skutki nie odnosząc się do przyczyn – powiedział w Senacie Jacek Łukaszewicz Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.  

KIL-W podniosła również kwestie rozszerzenia katalogu okrucieństwa i znęcania się nad zwierzętami przez właściciela, który nie podejmuje lub zaniecha leczenia zwierzęcia, którego stan zdrowia tego wymaga . – Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na potrzebę zwiększenia roli Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zwierząt poprzez jej dofinansowanie, ale także wsparcie organizacyjne. W interwencyjnych odbiorach zwierząt powinien brać udział urzędowy lekarz weterynarii, który będzie niezależnym, merytorycznym podmiotem, który będzie w stanie ocenić rzeczywisty dobrostan zwierząt. Podkreślam to co mówiłem tutaj wcześniej: dobrostan zwierząt jest mierzalny i może go ocenić właśnie lekarz weterynarii. Oczywiście będzie to wymagało wzmocnienia kadrowo- finansowego Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii – mówił na posiedzeniu senackiej komisji Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Delegacja KRL-W zaapelowała także o włączenie w skład projektowanej Rady ds. Zwierząt lekarzy weterynarii oraz wprowadzenie zakazu trzymania małp naczelnych w prywatnych domach. 

 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje