ENG
ENG

Apel

Element graficzny

Apel

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

do lekarzy weterynarii w sprawie niepodpisywania aneksów do umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia na 2013 rok

 

Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna zwraca się do powiatowych lekarzy weterynarii i do lekarzy weterynarii, którzy zawarli umowy na wykonywanie czynności lekarsko – weterynaryjnych z wyznaczenia na 2013 rok, o nie podpisywanie aneksów do  zawartych umów, zawierających wadliwe i niezgodne z obowiązującym prawem rozwiązania zawarte w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach oraz w dołączonych do niej pismach.

Równocześnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyraża nadzieję, że zdecydowana postawa naszego środowiska spowoduje wycofanie z obiegu powyższej Instrukcji i dołączonych do niej pism przez Głównego Lekarza Weterynarii i zachęci go do podjęcia rzeczywistych i skutecznych działań w sprawie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu wzmocnienie i zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce zgodnie z tezami zawartymi w stanowiskach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. 

U z a s a d n i e n i e

Apel powyższy został uchwalony przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w wyniku przyjęcia przez nią stanowisk, których treść stanowi uzasadnienie.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyraża przekonanie, że realizacja apelu zarówno przez powiatowych lekarzy weterynarii jak i lekarzy weterynarii wykonujących wolną praktykę przyczyni się do wzmocnienia i zwiększenia efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce, a także usunie przyczyny konfliktów powstających na skutek wejścia w życie wadliwej Instrukcji.

 

icon Stanowisko KRL-W z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach (1.27 MB)

 

icon Stanowisko KRL-W z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających na celu wzmocnienie i zwiększenie efektywności nadzoru weterynaryjnego w Polsce (242.11 kB)

icon  Apel KRL-W z dnia 25 kwietnia 2013 r. do lekarzy weterynarii w sprawie niepodpisywania aneksów do umów zawartych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia na 2013 rok (56.47 kB)

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje