ENG
ENG

!NOWE INFORMACJE! ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

Element graficzny

 NOWE INFORMACJE!

21.01.2022 r. 

Z zaprezentowanego przez Ministerstwo Finansów stanowiska oraz z przepisów znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż lekarze weterynarii, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych i wykonują tę działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, nie mogą korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co za tym idzie w dalszym ciągu kontynuować opodatkowanie w formie karty podatkowej będą mogli lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub którzy taką działalność prowadzą, ale korzystają z usług weterynaryjnych w celach prywatnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów lekarze weterynarii, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a którzy utracili możliwość dalszego rozliczania się w tej formie powinni do dnia 20 lutego 2022 r.   złożyć we  właściwym  urzędzie  skarbowym  oświadczenie  o  wyborze  formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów podało, iż „mogą oni wybrać 19-procentowy  podatek  liniowy,  ryczałt  od  przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy według zasad ogólnych”. Jeżeli oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania nie zostanie we wskazanym wyżej terminie złożone dochody z działalności gospodarczej osiągane w 2022 r. przez tych lekarzy weterynarii będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie ma charakteru wiążącej interpretacji podatkowej a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaleca kontakt z Krajową Informacją Skarbową – dane kontaktowe pod linkiem: https://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe

 

 

UWAGA! AKTUALIZACJA!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19.01.2022 r.

W wyniku interwencji w ministerstwie uzyskaliśmy informacje, iż wcześniej opublikowany komunikat Ministerstwa Finansów jest nieaktualny i właśnie trwają prace nad jego zaktualizowaniem . Ze wstępnych wypowiedzi wynika, iż termin złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania będzie upływał 20 lutego br., a część lekarzy weterynarii prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych będzie mogła nadal korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Szczegóły opublikujemy na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jak tylko Ministerstwo Finansów przekaże zaktualizowana treść komunikatu. 

lek. wet. Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Pismo z Ministerstwa Finansów (czytać łącznie ze sprostowaniem)

Pismo z Ministerstwa Finansów – sprostowanie

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje