ENG
ENG

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Element graficzny

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wypłat wynagrodzeń za wykonywanie czynności określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

wniosek 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje