ENG
ENG

Wprowadzenie do obrotu nowych produktów leczniczych weterynaryjnych

Element graficzny
Do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęły powiadomienia przekazane przez Intervet Sp. z o. o. o terminach pierwszego wprowadzenia do obrotu następujących produktów leczniczych weterynaryjnych:
  • Mastiplan LC,
  • Nobilis REO ERS,
  • Resflor,
  • Rotavec Corona.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje