ENG
ENG

wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Covexin 10

Element graficzny

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Jarosława Naze informujące o wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
Covexin 10, zawiesina do wstrzykiwań dla owiec i bydła plik w formacie PDF

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje