ENG
ENG

WRACA SPRAWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Element graficzny

W Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji stałej ds. utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Jej celem było przedstawienie stanowiska nowego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powstania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński opowiedział się za jak najszybszym rozpoczęciem prac parlamentarnych nad ustawą tak, aby PIBŻ mógł rozpocząć działanie na początku 2020 r. Przedstawiciel resortu rolnictwa przyznał jednak, że w ustawie potrzebne są daleko idące zmiany. Wobec sprzeciwu Ministerstwa Zdrowia do nowej instytucji nie zostaną przeniesione częściowe kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z kolei sprzeciw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stawia pod znakiem zapytania tzw. pionizację.   

Obecni na sali przedstawiciele Krajowej Rady lekarsko-Weterynaryjnej zakwestionowali taki sposób przeprowadzania reformy. – Jesteśmy w najtrudniejszym momencie dla Inspekcji Weterynaryjnej po Drugiej Wojnie Światowej. Musimy zwalczać ASF, a powiatowe inspektoraty weterynarii mają olbrzymie problemy kadrowe i finansowe. Są zaległości z wypłaceniem środków dla lekarzy urzędowych. W tym momencie jakiekolwiek działania przy strukturze, która jeszcze daje sobie radę z ASF, porównałbym do remontu statku podczas sztormu – powiedział wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Marek Wisła.

Zwrócono również uwagę, że w tej formie nie są spełniane podstawowe założenia reformy. – Poza mglistymi opowieściami nie usłyszałem konkretów jak to ma usprawnić działanie i co chcemy osiągnąć. Miały być połączone wszystkie inspekcje, teraz się okazuje, że Sanepid ma w tym nie uczestniczyć chociaż ma znaczną cześć nadzoru. Wiec żaden z celów założonych pierwotnie nie zostaje w tym pomyśle zrealizowany. Jeżeli to ma nic nie dać, a tylko skomplikować i tak już skomplikowaną sytuację to może należy ten pomysł odłożyć  – dodał Marek Mastalerek Sekretarz Krajowej rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Podczas posiedzenia podkomisji obecne były również działające w Inspekcji Weterynaryjnej związki zawodowe.  – Jakie cele przyświecają ministerstwu, żeby podjąć się tak wielkiego projektu, który jest zagrożeniem dla stabilnego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej. Prosimy o sprecyzowanie celów reformy dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej – dopytywała Sara Meskel przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje