ENG
ENG

WSPÓLNA DECYZJA O ROZWIĄZANIU POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO W DOTYCHCZASOWEJ FORMULE

Element graficzny

W dniu 7 września br. sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego podjęli decyzję o jego rozwiązaniu. Powyższa decyzja została podjęta w drodze głosowania przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Porozumienia, z których 4 opowiedziały się za jego rozwiązaniem, 1 wstrzymała się od głosu, a nikt nie był przeciwny. Decyzja ta została podyktowana przekonaniem, że nasza prawie dwuletnia współpraca przyniosła wymierne efekty. Jednak strony doszły do wniosku, że dotychczasowa formuła PW wyczerpała się i wymaga rekonstrukcji. Należy na nowo określić stawiane sobie cele i sposoby ich osiągnięcia. Aby zwiększyć skuteczność działania powinniśmy zacieśnić współpracę poprzez wspólne  podejmowanie aktywności mających akceptację i uzgodnionych ze wszystkimi organizacjami należącymi do nowotworzonego Porozumienia.

W związku z powyższym trwają prace nad zawiązaniem nowej formuły współpracy, w skład której weszłyby następujące organizacje reprezentujące środowisko lekarzy weterynarii:

  • Krajowa Izba Lekarsko Weterynaryjnej,
  • Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii,
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”,
  • Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”.

komunikat 

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje