ENG
ENG

Wstrzymanie rozporządzenia Opłaty

Element graficzny
Ponowny icon apel do Tadeusza Nalewajka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (248.74 kB) o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie promulgacji i wejściu w życie przygotowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu rozporządzenia „zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej”, w jego dotychczasowym brzmieniu, szczególnie w zakresie pominięcia kryteriów, które należy uwzględnić przy obliczaniu opłat.

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje