ENG
ENG

WYKONYWANIE WETERYNARYJNYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Element graficzny

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wystosował pismo dotyczące umożliwienia samodzielnego wykonywania weterynaryjnych badań laboratoryjnych diagnostom laboratoryjnym. Poniżej prezentujemy przedmiotowe pismo, odpowiedź Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz stanowisko Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w tej sprawie.

pismo MRiRW

odp. KILW

pismo KIDL

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje