ENG
ENG

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ POZ. 44

Element graficzny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało odpowiedź w sprawie wykorzystania rezerwy celowej poz. 44 „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych” na rok 2023.

pismo KILW

odp. MRiRW

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje