ENG
ENG

Wymagania redakcyjne

Element graficzny

Podstawowe wymagania redakcyjne co do sposobu przygotowania materiałów są następujące.

Artykuł nie powinien przekraczać 12 stron standardowego maszynopisu ( Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5).

Wykaz piśmiennictwa: w naszym czasopiśmie jest układany w kolejności cytowania w tekście, a nie w porządku alfabetycznym nazwisk autorów.

W tekście podawane są jedynie numery pozycji piśmiennictwa, a nie nazwiska autorów.

 

Sposób zapisu piśmiennictwa jest następujący:

  1. Castagna C. D., Peixoto C.H., Bortolozzo F.P., Wentz I., Neto G.B., Ruschel F.: Ovarian cysts and their consequences on the reproductive performance  of swine herds. Anim. Reprod. Sci. 2004,81,115-123.

 

Należy podać wszystkich autorów, kropki po inicjałach autorów, dwukropek przed tytułem artykułu; skrót tytułu czasopisma (kropki w skrócie tytułu, zapisanego kursywą); tom – boldem; strony od – do, kropka na końcu.

 

Tabele i ryciny powinny być wyłączone z tekstu.

Oddzielnie powinny być dołączone podpisy pod ryciny. Tabele i wykresy powinny być zapisane jako pliki doc, a zdjęcia w jpeg.

W tekście w odpowiednich miejscach powinny się znaleźć odwołania do rycin, np.: ryc.1.

Potrzebne jest streszczenie po angielsku.

Artykuły przed zakwalifikowaniem do druku są recenzowane.

Gotowe materiały proszę przesłać mailem pod adres: antoni_schollenberger@sggw.pl

AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje